Metterswane, Nijmegen

Metterswane is een oud gemeentekantoor van de gemeente Nijmegen. Het is een karakteristiek gebouw uit de jaren ’60, gemaakt met prefab betonnen gevels, maar inmiddels sleets en verlaten. Het kantoor staat op een zeer prominente plek direct aan het Stationsplein, de Tunnelweg en de Van Schaeck Matonsingel. Deze locatie markeert de toegang tot de binnenstad van Nijmegen vanaf het station.

Een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van Talis wees uit dat er veel spanning bestond tussen een haalbaar programma van eisen enerzijds en de capaciteit van de locatie anderzijds. Het was daarom een uitdaging om programma en plek met elkaar in overeenstemming te brengen.

Het resultaat is een samengesteld plan dat bestaat uit een 2-laagse ondergrondse parkeergarage, met daarop een plint van twee bouwlagen bedrijfsonroerend goed, toegangen en bergingen voor de bovengelegen woningen. Op deze plint ligt aan de Stationspleinzijde een vleugel van vijf bouwlagen, die iets naar het plein toe knikt. Voor deze vleugel is zowel een hotel- als een woonprogramma uitgewerkt.

In de gevelwand aan de Tunnelweg en Burg. Hustinxstraat is een toren opgenomen die, variërend in de diverse exploitatiemodellen, oploopt tot 30 verdiepingen. Deze toren heeft indelingsvarianten met 3, 4 of 5 woningen per laag, binnen eenzelfde bouwkundige- en installatietechnische structuur.

Aan de prachtige Van Schaeck Matonsingel is, aansluitend op de karakteristieke bebouwing, een kleiner volume ontworpen als een ‘kantoorvilla’.

Opgave
appartemententoren
Overige functies
bedrijfsruimten
Locatie
Nijmegen
Ontwerp | Realisatie
2008
situatie