Bospark Emmermeer, Emmen

Uitgangspunt bij de aanpak van het gebied Valtherbosrand was het handhaven van de prachtige samenhang tussen bos en bebouwing. Daarbij moest de situatie worden aangepast op een gewijzigd woningaanbod, een veiligere woonomgeving en parkeren volgens de huidige normen.

Per situatie is steeds naar de beste oplossing gezocht. Vervangende laagbouw is zoveel mogelijk gerealiseerd op de plek van de oorspronkelijke bebouwing. Dit was niet altijd mogelijk: op bepaalde plekken waren de bomen zo uitgegroeid dat de nieuwe bebouwing teruggeplaatst moest worden. Het plan is daarom meerdere keren aangepast op de werkelijke situatie. Daarbij is steeds gelet op de kwaliteit van de individuele bomen.

Aan het eind van de Warmeerweg, waar vroeger flats stonden, is gekozen voor twee compacte blokken die niet meer als een wand voor het bos staan.

In Bospark is de woonomgeving specifiek afgestemd op ‘wonen in het bos’. Daarbij speelden aspecten als veiligheid en parkeren een belangrijk rol. Het resultaat is een samenhang tussen de bebouwing en het bos die nog mooier is dan voorheen.

Download pdf

Opgave
89 woningen
Locatie
Emmen
Ontwerp | Realisatie
1997-2004
Opdrachtgever
Lefier Zuidoost Drenthe, Bemog
Publicaties
Landschappelijk wonen
Emmen, architectuur.stedenbouw.landschap
Blauwe kamer 2-2004
 (foto: Rita van Biesbergen)
 (foto: Jannes Linders)
 (foto: Jannes Linders)
 (foto: Jannes Linders)
 (foto: Arthur Hilgersom)
situatie