Heerenveen Centrum West, Heerenveen

Het plangebied Centrum West ligt ingeklemd tussen het spoor en het winkelcentrum van Heerenveen. Hierdoor lijkt het gebied niet goed bereikbaar. Mede door ontwikkelingen aan de oostkant van het centrum (Sportstad Heerenveen) heeft dit gebied het karakter gekregen van ’achterzijde van het winkelgebied’. Dit beeld is nog versterkt door de vestiging van dubieuze functies. Parkeerproblemen en de slechte staat van de bebouwing met de daarbij behorende beheersproblematiek belastten het aangrenzende woongebied teveel en vroegen om een grondige aanpak.

In ons stedenbouwkundig plan wordt de Gedempte Molenwijk hersteld als straat. De hoofdweg door het woongebied, de Van Dekamalaan, krijgt een ruim profiel, royaal beplant met bomen. Tussen deze ‘stedelijke’ en ‘landelijke’ straten komt een reeks dwarsverbindingen die als pleintjes worden uitgevoerd: de verbinding tussen het winkelcentrum en het wonen. Aan de straten en pleintjes wordt gewoond, onder de woningen komen parkeervoorzieningen ten behoeve van het winkelcentrum.

Opgave
Stedenbouwkundig plan
Locatie
Heerenveen
Ontwerp | Realisatie
2008
Van Dekemalaan
Gedempte Molenwijk