Merwehoofd, fase 1, Papendrecht

Rein Geurtsen tekende het stedenbouwkundig plan voor dit voormalige fabrieksterrein van Fokker aan de Merwede in Papendrecht, tegenover het historische rivierfront van Dordrecht. Casa alle Zattere in Venetiƫ van architect Ignazio Gardella vormde daarbij een belangrijke inspiratiebron. In tegenstelling tot steeds weer die hoge flats langs de rivier, stelde Geurtsen een rivierfront voor van beperkte hoogte en met een sterke verankering in het achtergebied. De bouwkundige doorsnede met gestapelde bebouwing aan de rivier, geintegreerd dijkprofiel (waterwering), een parkeergarage en laagbouw aan de landzijde, vormde een cruciaal onderdeel van het stedenbouwkundig plan.

Het plan is uitgewerkt door acht verschillende architectenbureaus. De architectenworkshops waarin de onderlinge afstemming tussen de bureaus werd besproken, vormden een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Steenhuis Bukman Architecten coƶrdineerde dit inspirerende proces en ontwierp samen met Rein Geurtsen de details van de aansluitingen tussen de gebouwen.

Download pdf

Opgave
appartementen en grondgebonden woningen
Overige functies
collectieve parkeergarage
Locatie
Papendrecht
Ontwerp | Realisatie
2001 | 2006
Opdrachtgever
Van der Vorm Bouw bv
Publicaties
Blauwe Kamer 6-2009 - PDF
 (foto: Jannes Linders)
 (foto: Jannes Linders)
doorsnede
verdeling architecten